Privacy Beleid

In onderstaande tekst kunt u lezen hoe in onze praktijk wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Indien u zich laat behandelen in onze praktijk gaat u akkoord met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Therapiecentrum Corpus garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. (huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners, software leverancier, boekhoudprogramma en boekhouder, IT bedrijf)

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt.

Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Therapiecentrum Corpus gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer, uw verzekeringsnummer en uw verzekeringsmaatschappij). Alle therapeuten van Therapiecentrum Corpus gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, therapie gerelateerde, handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn:

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.